Blog

konie

Czym różni się ubój koni od uboju innych zwierząt rzeźnych?

Ubojowi koni oraz innych zwierząt rzeźnych towarzyszy wiele różnic, które wynikają z odmiennych potrzeb i wymagań tych gatunków. W artykule przedstawiamy szczegółowe porównanie procesu uboju koni z ubojem innych zwierząt rzeźnych.

Czytaj więcej...

bydło

Skup bydła i jego rola w przemyśle mięsnym

Skup bydła odgrywa niezwykle istotną rolę w przemyśle mięsnym, będąc kluczowym elementem łańcucha dostaw. Jego zadaniem jest pozyskiwanie zwierząt hodowlanych od rolników i dostarczanie ich do zakładów przetwórczych. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, omawiając poszczególne aspekty związane z funkcjonowaniem skupów bydła.

Czytaj więcej...

kobieta kroi surowe mięso

Jak skutecznie zarządzać odpadami pochodzącymi z ubojni?

W dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej uwagi zwraca się na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, odpowiednie zarządzanie odpadami pochodzącymi z ubojni staje się niezwykle istotne. Ubojnie generują ogromne ilości odpadów, które mogą negatywnie wpłynąć na środowisko, jeśli nie zostaną właściwie zagospodarowane. W niniejszym artykule przedstawimy metody skutecznego zarządzania tymi odpadami, które mogą przyczynić się do zmniejszenia ich wpływu na otoczenie oraz poprawy wizerunku branży mięsnej.

Czytaj więcej...

rzeźnia

Dobre praktyki w zakresie higieny w procesie uboju

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę przykładamy do jakości spożywanej żywności, a jednym z kluczowych aspektów wpływających na jej bezpieczeństwo jest higiena w procesie uboju zwierząt. Właściwe praktyki higieniczne na każdym etapie tego procesu są niezbędne dla zapewnienia zdrowia konsumentów oraz ochrony dobrostanu zwierząt. W artykule przedstawimy najważniejsze zasady higieny w zakresie uboju oraz ich znaczenie dla przemysłu mięsnego.

Czytaj więcej...

krowy na farmie

Wymagania weterynaryjne niezbędne przy uboju zwierząt

Pozyskiwanie mięsa jest procesem, który musi być przeprowadzany w sposób gwarantujących zachowanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, a jednocześnie pozwalającym na utrzymanie warunków gwarantujących eliminowanie zbędnego cierpienia zwierząt rzeźnych i odczuwania przez nie niepotrzebnego stresu. W tym celu w specjalizujących się w tym obszarze przedsiębiorstwach wdraża się odpowiednie procedury, zapewniające spełnienie określonych w przepisach warunków uboju zwierząt. W lubelskim firmą dochowującą najwyższych standardów, jeżeli chodzi o nadzór weterynaryjny, jest Ubojnia Zwierząt Rzeźnych i Sprzedaż Mięsa Bożena Kebej ze Starych Kobiałek. Przekonajmy się, jakie wymagania weterynaryjne dotyczą uboju zwierząt.

Czytaj więcej...

krowa i świnia na trawie

Czy istnieje związek pomiędzy jakością mięsa a stresem zwierząt ubojnych?

Niezbędnym elementem operacji technologicznych związanych z pozyskiwaniem mięsa do celów kulinarnych jest przeprowadzenie procesu uboju. Dla zapewnienia humanitarnego traktowania zwierząt oraz przeciwdziałania następstwom stresu, jakim są one poddawane podczas transportu i przygotowania do ogłuszenia, stosuje się odpowiednie rozwiązania dotyczące właściwej organizacji kolejnych etapów postępowania od momentu trafienia do rzeźni, aż do pozbawienia świadomości. Jest to o tyle istotne, że w przeciwnym razie w grę wchodzi istotne pogorszenie jakości mięsa, a więc spadek jego jakości. Respektowanie procedur będzie więc w interesie ubojni zwierząt. W lubelskim firmą, która starannie przestrzega standardów postępowania, jest przedsiębiorstwo Ubój Zwierząt Rzeźnych i Sprzedaż Mięsa ze Starych Kobiałek. Przekonajmy się, jaki jest wpływ stresu na otrzymywane mięso i jak można mu przeciwdziałać.

Czytaj więcej...

farma świń

Co to jest dobrostan zwierząt?

Zwierzęta hodowlane wciąż pozostają ważnym elementem procesu pozyskiwania żywności, stając się zarówno nieocenionym źródłem wysokiej jakości mięsa, jak i wielu produktów ubocznych, znajdujących zastosowania przemysłowe, począwszy od wykorzystania skór aż po spożytkowanie składników kości. Ubój zwierząt rzeźnych musi być jednak prowadzony w sposób humanitarny, a one same traktowane tak, by w maksymalnym stopniu zminimalizować niepotrzebne cierpienie i dyskomfort. W tym celu na wszystkich etapach cyklu produkcyjnego szczególną wagę przykłada się do zapewnienia im dobrostanu. Poza względami etycznymi przemawia za tym rachunek ekonomiczny. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czytaj więcej...

świnie

Na czym polega przygotowanie żywca do uboju

Mięso przeznaczone do celów kulinarnych oraz produkcji wędlin i rozmaitych przetworów jest pozyskiwane w ubojniach, z których trafia do hurtowni oraz masarni czy zakładów zajmujących się wytwarzaniem spożywczych produktów wysoko przetworzonych. Ze względu na konieczność dbania o dobrostan zwierząt oraz przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych cały proces musi być właściwie zorganizowany i odpowiednio prowadzony. Ubój żywca jest więc podzielony na etapy mające na celi przeprowadzenie go w sposób humanitarny i eliminujący ryzyka zdrowotne, jeżeli chodzi o otrzymywane wyroby. Przekonajmy się, jak wygląda przygotowanie zwierząt oraz cały proces technologiczny.

Czytaj więcej...

produkcja mięsa

Jak wygląda proces produkcyjny mięsa?

Mięso jest ważnym składnikiem diety, dostarczając niezbędnych składników pokarmowych – poza łatwo przyswajalnym białkiem obecnym w dużych ilościach będą to także witaminy z grupy B, witamina A oraz PP, jak również makroelementy, w tym zwłaszcza żelazo. Mięso jest cenione ze względu na swój smak oraz oferowane możliwości wykorzystania – poza przygotowywaniem rozmaitych potraw jest surowcem do wytwarzania cieszących się ogromną popularnością wędlin. Nim mięso będzie mogło być gotowe do użycia kulinarnego, musi jednak nastąpić ubój zwierząt. Przekonajmy się, jak wygląda proces produkcyjny mięsa.

Czytaj więcej...

laptop i dokumenty z napisem HACCP

Co to jest Gotowa Księga HACCP dla ubojni trzody chlewnej?

Bezpieczeństwo żywności ma duże znaczenie, ponieważ następstwa nieprawidłowości mogą dotknąć wielu konsumentów i prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Obowiązujące przepisy tworzą sporo procedur pomocnych w zapobieganiu ewentualnym kłopotom. Należą do nich m.in. te związane z systemem HACCP, wykorzystywanym we wszystkich przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem, w tym m.in. ubojniach trzody chlewnej. Przekonajmy się, na czym polega i sprawdźmy, jak wygląda w praktyce.

Czytaj więcej...