Blog

krowy na farmie

Wymagania weterynaryjne niezbędne przy uboju zwierząt

Pozyskiwanie mięsa jest procesem, który musi być przeprowadzany w sposób gwarantujących zachowanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, a jednocześnie pozwalającym na utrzymanie warunków gwarantujących eliminowanie zbędnego cierpienia zwierząt rzeźnych i odczuwania przez nie niepotrzebnego stresu. W tym celu w specjalizujących się w tym obszarze przedsiębiorstwach wdraża się odpowiednie procedury, zapewniające spełnienie określonych w przepisach warunków uboju zwierząt. W lubelskim firmą dochowującą najwyższych standardów, jeżeli chodzi o nadzór weterynaryjny, jest Ubojnia Zwierząt Rzeźnych i Sprzedaż Mięsa Bożena Kebej ze Starych Kobiałek. Przekonajmy się, jakie wymagania weterynaryjne dotyczą uboju zwierząt.

Czytaj więcej...

krowa i świnia na trawie

Czy istnieje związek pomiędzy jakością mięsa a stresem zwierząt ubojnych?

Niezbędnym elementem operacji technologicznych związanych z pozyskiwaniem mięsa do celów kulinarnych jest przeprowadzenie procesu uboju. Dla zapewnienia humanitarnego traktowania zwierząt oraz przeciwdziałania następstwom stresu, jakim są one poddawane podczas transportu i przygotowania do ogłuszenia, stosuje się odpowiednie rozwiązania dotyczące właściwej organizacji kolejnych etapów postępowania od momentu trafienia do rzeźni, aż do pozbawienia świadomości. Jest to o tyle istotne, że w przeciwnym razie w grę wchodzi istotne pogorszenie jakości mięsa, a więc spadek jego jakości. Respektowanie procedur będzie więc w interesie ubojni zwierząt. W lubelskim firmą, która starannie przestrzega standardów postępowania, jest przedsiębiorstwo Ubój Zwierząt Rzeźnych i Sprzedaż Mięsa ze Starych Kobiałek. Przekonajmy się, jaki jest wpływ stresu na otrzymywane mięso i jak można mu przeciwdziałać.

Czytaj więcej...

farma świń

Co to jest dobrostan zwierząt?

Zwierzęta hodowlane wciąż pozostają ważnym elementem procesu pozyskiwania żywności, stając się zarówno nieocenionym źródłem wysokiej jakości mięsa, jak i wielu produktów ubocznych, znajdujących zastosowania przemysłowe, począwszy od wykorzystania skór aż po spożytkowanie składników kości. Ubój zwierząt rzeźnych musi być jednak prowadzony w sposób humanitarny, a one same traktowane tak, by w maksymalnym stopniu zminimalizować niepotrzebne cierpienie i dyskomfort. W tym celu na wszystkich etapach cyklu produkcyjnego szczególną wagę przykłada się do zapewnienia im dobrostanu. Poza względami etycznymi przemawia za tym rachunek ekonomiczny. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czytaj więcej...

świnie

Na czym polega przygotowanie żywca do uboju

Mięso przeznaczone do celów kulinarnych oraz produkcji wędlin i rozmaitych przetworów jest pozyskiwane w ubojniach, z których trafia do hurtowni oraz masarni czy zakładów zajmujących się wytwarzaniem spożywczych produktów wysoko przetworzonych. Ze względu na konieczność dbania o dobrostan zwierząt oraz przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych cały proces musi być właściwie zorganizowany i odpowiednio prowadzony. Ubój żywca jest więc podzielony na etapy mające na celi przeprowadzenie go w sposób humanitarny i eliminujący ryzyka zdrowotne, jeżeli chodzi o otrzymywane wyroby. Przekonajmy się, jak wygląda przygotowanie zwierząt oraz cały proces technologiczny.

Czytaj więcej...

produkcja mięsa

Jak wygląda proces produkcyjny mięsa?

Mięso jest ważnym składnikiem diety, dostarczając niezbędnych składników pokarmowych – poza łatwo przyswajalnym białkiem obecnym w dużych ilościach będą to także witaminy z grupy B, witamina A oraz PP, jak również makroelementy, w tym zwłaszcza żelazo. Mięso jest cenione ze względu na swój smak oraz oferowane możliwości wykorzystania – poza przygotowywaniem rozmaitych potraw jest surowcem do wytwarzania cieszących się ogromną popularnością wędlin. Nim mięso będzie mogło być gotowe do użycia kulinarnego, musi jednak nastąpić ubój zwierząt. Przekonajmy się, jak wygląda proces produkcyjny mięsa.

Czytaj więcej...

laptop i dokumenty z napisem HACCP

Co to jest Gotowa Księga HACCP dla ubojni trzody chlewnej?

Bezpieczeństwo żywności ma duże znaczenie, ponieważ następstwa nieprawidłowości mogą dotknąć wielu konsumentów i prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Obowiązujące przepisy tworzą sporo procedur pomocnych w zapobieganiu ewentualnym kłopotom. Należą do nich m.in. te związane z systemem HACCP, wykorzystywanym we wszystkich przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem, w tym m.in. ubojniach trzody chlewnej. Przekonajmy się, na czym polega i sprawdźmy, jak wygląda w praktyce.

Czytaj więcej...

krowy

Warunki przetrzymywania zwierząt w ubojniach

Pozyskiwanie mięsa wymaga prowadzenia uboju zwierząt utrzymywanych specjalnie w tym celu. Wszystkie operacje potrzebne do sprawnego i bezbolesnego uśmiercania zwierząt powinny być jednak prowadzone tak, by nie powodować zbędnego i nadmiernego cierpienia fizycznego i psychicznego. Żeby uzyskać odpowiednie efekty, zwierzęta zgodnie z prawem mogą być zabite dopiero po ich skutecznym oszołomieniu. Równie ważne będzie jednak zapewnienie właściwych warunków, w jakich będą one przetrzymywane w ubojni. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Czytaj więcej...

różne rodzaje mięs

Czy rodzaj uboju ma wpływ na jakość mięsa?

Mięso jest ważnym składnikiem diety, zapewniając nie tylko dużą ilość łatwo przyswajalnego białka oraz witamin i makroelementów, w tym tak potrzebnego żelaza, ale również oferuje wspaniałe doznania smakowe. Nie można jednak zapominać, że zanim mięso będzie mogło trafić na stół, niezbędne są odpowiednie działania podejmowane przez hodowcę, firmę zajmującą się ubojem zwierząt rzeźnych, a także dystrybutora, który musi dostarczyć je do odbiorcy, stwarzając warunki umożliwiające zachowanie świeżości. Przekonajmy się, czy ubój ma znaczenie dla walorów kupowanego przez konsumentów mięsa.

Czytaj więcej...

hodowla świń

Ochrona zwierząt i humanitaryzm w ubojniach

Obecnie bardzo często podnoszona jest kwestia ochrony zwierząt oraz ich humanitarnego traktowania podczas uboju. Wszelkie czynności związane z hodowlą zwierząt, a szczególnie ich intensywna produkcja, budzi u wielu liczne kontrowersje. Należy jednak pamiętać, że można znaleźć pewne wyważenie i traktować je humanitarnie.

Czytaj więcej...

krowy w klatce

Jakie zwierzęta podlegają ubojowi?

Ubój zwierząt prowadzi się na użytek własny, lub w celu ich sprzedaży na mięso. Wszystko zależy więc od tego, czy zajmujemy się ich hodowlą jedynie na swoje potrzeby, czy też jest to nasza praca i sposób zarobku. Dla siebie można dokonywać uboju w obrębie własnego gospodarstwa lub w odpowiednio przystosowanych gospodarstwach, które są do takiego uboju dopuszczone.

Czytaj więcej...