Skup zwierząt, produkcja i sprzedaż mięsa

Proces produkcyjny w naszej ubojni zaczynamy od skupu zwierząt gospodarskich. Zajmujemy się głównie skupem bydła rzeźnego i cieląt. Mamy stałych, sprawdzonych dostawców, ale chętnie nawiązujemy nowe współprace. Na skupie oceniamy zwierzęta rzetelnie i proponujemy konkurencyjne ceny. Zapewniamy korzystne warunki współpracy.

Następnie zajmujemy się ubojem zwierząt i produkcją mięsa. W produkcji stawiamy na technologię i najlepiej dopasowane rozwiązania. Nowoczesne linie produkcyjne, wdrożony system HACCP, który ma na celu stały monitoring i nadzór nad przebiegiem procesu produkcyjnego, pozwalają nam na utrzymanie wysokiej jakości w wytwarzaniu bezpiecznej i zdrowej żywności.

Ostatnim etapem jest sprzedaż mięsa. Dostarczamy naszym klientom świeże i odpowiednio przygotowane mięso: ćwierci, tusze, podroby i tłuszcze.

Współpracujemy z firmą Marel, która wprowadziła system etykietujący bydło. Wśród naszych dostawców i odbiorców są zarówno klienci indywidualni, jak i małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

 

Ubój zwierząt

Ubój zwierząt gospodarskich musi być prowadzony z zachowaniem wytycznych i odpowiednich warunków przed ubojem, co reguluje rozporządzenie w sprawie ochrony zwierząt. Ubój zwierząt może być przemysłowy, gospodarczy (na użytek własny) oraz rytualny, który wykonuje się zgodnie z przepisami religii. Zawsze jednak ubój musi być przede wszystkim jak najmniej bolesny dla zwierzęcia. Polskie prawo nakazuje ogłuszenie przed zabiciem (z wyłączeniem uboju rytualnego).

Zajmujemy się ubojem:

  • bydła,
  • koni,
  • kóz,
  • owiec.

Ubój zwierząt prowadzimy profesjonalnie i z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, a dbanie o zwierzęta przed ubojem jest naszym obowiązkiem, który rzetelnie wykonujemy. Zapewniamy im dostęp do pokarmu i wody, odpowiednią temperaturę i pomieszczenia, w których mogą przebywać w naturalnych dla siebie pozycjach, co zapewnia im wygodę fizyczną. Wszystko to ma na celu stworzenie takich warunków uboju, aby zwierzęta doświadczyły minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.