Ubój kóz

Prowadzimy profesjonalny ubój kóz. Najpowszechniejszą rasą kóz mięsnych w Polsce jest rasa burska, którą cechuje dobre umięśnienie i małe otłuszczenie. Mięso kozie jest zdrowym mięsem, które warto włączyć do diety.

Wydajność rzeźna koźląt zależy od masy ubojowej, na którą wpływają wiek, płeć i sposób żywienia kozy. Po osiągnięciu odpowiedniego wieku i masy zwierzęta warto oddać do rzeźni. Gwarantuje to, że ubój kóz zostanie przeprowadzony w odpowiednich warunkach.

 

Ubój kóz na użytek własny

Prawo dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez właściciela zwierząt uboju gospodarczego na użytek własny. Ustawodawca wskazuje na możliwość przeprowadzenia w ten sposób między innymi uboju owiec, kóz, cieląt, świń i drobiu.

Aby przeprowadzić ubój zwierzęcia na użytek własny, trzeba najpóźniej 24 godziny wcześniej przekazać powiatowemu lekarzowi weterynarii informację o zamiarze dokonania takiego uboju. W przypadku kóz zgłoszenie musi być w formie pisemnej i zawierać dane właściciela, informacje o zwierzęciu i uboju oraz dane osoby uprawnionej do uboju. Ubój na użytek własny dotyczy zwierząt zdrowych i ma na celu produkcję mięsa tylko dla danego gospodarstwa – nie może być sprzedawane.

Ubój na użytek własny jest praktykowany, jest to jednak wymagające zadanie. Konieczne jest znalezienie specjalisty, który zajmie się zwierzęciem, a niedotrzymanie warunków uboju w gospodarstwie jest obarczone karami pieniężnymi. Warto przemyśleć możliwość skorzystania z usług rzeźni. W naszej ubojni zapewniamy zawsze usługi na najwyższym poziomie.