Wymagania weterynaryjne niezbędne przy uboju zwierząt

Pozyskiwanie mięsa jest procesem, który musi być przeprowadzany w sposób gwarantujących zachowanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, a jednocześnie pozwalającym na utrzymanie warunków gwarantujących eliminowanie zbędnego cierpienia zwierząt rzeźnych i odczuwania przez nie niepotrzebnego stresu. W tym celu w specjalizujących się w tym obszarze przedsiębiorstwach wdraża się odpowiednie procedury, zapewniające spełnienie określonych w przepisach warunków uboju zwierząt. W lubelskim firmą dochowującą najwyższych standardów, jeżeli chodzi o nadzór weterynaryjny, jest Ubojnia Zwierząt Rzeźnych i Sprzedaż Mięsa Bożena Kebej ze Starych Kobiałek. Przekonajmy się, jakie wymagania weterynaryjne dotyczą uboju zwierząt.

Ubój a bezpieczeństwo żywności

Zwierzęta, które mają być poddawane ubojowi, muszą być zdrowe. Przed przekazaniem ich do rzeźni konieczne będzie więc uzyskanie świadectwa zdrowia wystawionego przez uprawnionego lekarza weterynarii. Dokument ten musi zostać okazany przy dostarczaniu transportu. Na miejscu zwierzęta są poddawane badaniom przy wyładunku do magazynu rzeźni, podczas pobytu w magazynie, a także bezpośrednio przed wysłaniem do uboju. W ramach podejmowanych przez weterynarza czynności weryfikuje się czy zwierzę nie zdradza symptomów choroby zakaźnej, która może przenosić się na ludzi lub zwierzęta, a także sprawdza, czy nie występują objawy wskazujące na to, że mięso nie będzie spełniało norm higienicznych i nie będzie się nadawało do konsumpcji. Weterynarz kontroluje też, czy zwierzę nie przyjmowało substancji farmakologicznych lub innych, wpływających na jego przydatność.

Ubój a dobrostan zwierząt

Podczas uboju zwierząt rzeźnych muszą być spełnione wszystkie wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt oraz w przepisach o identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także zwalczaniu chorób zakaźnych.