Warunki przetrzymywania zwierząt w ubojniach

Pozyskiwanie mięsa wymaga prowadzenia uboju zwierząt utrzymywanych specjalnie w tym celu. Wszystkie operacje potrzebne do sprawnego i bezbolesnego uśmiercania zwierząt powinny być jednak prowadzone tak, by nie powodować zbędnego i nadmiernego cierpienia fizycznego i psychicznego. Żeby uzyskać odpowiednie efekty, zwierzęta zgodnie z prawem mogą być zabite dopiero po ich skutecznym oszołomieniu. Równie ważne będzie jednak zapewnienie właściwych warunków, w jakich będą one przetrzymywane w ubojni. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Co będzie ważne przy przygotowaniu zwierząt do uboju?

Ubój jest naturalnym elementem procesu hodowli zwierząt i pozwala na pozyskiwanie mięsa przeznaczonego do spożycia. Ze względu na obowiązujące regulacje prawne oraz konieczność uchronienia zwierząt przed niepotrzebnym cierpieniem, a także wymogi wynikające z dążenia do zapewnienia najwyższej jakości wyrobów wszystkie operacje związane z uśmiercaniem powinny być prowadzone tak, by maksymalnie obniżyć poziom odczuwanego przez nie stresu. Ważne będzie posiadanie przez ubojnię osobnych pomieszczeń do przetrzymywania zwierząt przed ubojem, a także do ich ogłuszania i późniejszego wykrwawiania.

Jakie warunki należy zagwarantować zwierzętom przeznaczonym do uboju?

Podstawowymi zasadami, jakie muszą być respektowane przed i w trakcie uboju, jest dążenie do minimalizowania ich niepokoju i poziomu odczuwanego bólu. Kluczowe będzie zagwarantowanie odpowiedniego komfortu termicznego oraz czystości i wystarczającej ilości wolnego miejsca, a także stosowanie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie urazom, potknięciom i upadkom. Liczyć się będzie również umożliwienie typowego dla zwierząt konkretnego gatunku zachowania. Celowe będzie skrócenie czasu, w którym zwierzęta pozostają bez wody i pokarmu.