Na czym polega ubój gospodarczy?

Ubój gospodarczy regulują bardzo szczegółowe przepisy, których zadaniem jest zapewnienie ochrony zwierząt na każdym etapie tego procesu. Zachowanie norm ważne jest też z punktu widzenia przestrzegania higieny, aby otrzymane w ten sposób mięso było bezpieczne i gotowe do dalszego przetwarzania. Wykorzystuje się do tego wysokiej jakości sprzęt, aby ubój przebiegał szybko i sprawnie.

Ubój gospodarczy – czym jest?

Pod pojęciem uboju gospodarczego rozumie się pozyskiwanie mięsa z uboju zwierząt, który przeprowadza hodowca, a mięso jest wykorzystywane na potrzeby własne gospodarstwa. Profesjonalną pomoc w tym procesie oferują często zakłady jak Ubojnia Zwierząt Rzeźnych. Dzięki temu mamy pewność, że wszystko przebiega zgodnie z przepisami i według zaleceń inspektora sanitarnego. Ubój gospodarczy może mieć bowiem miejsce tam, gdzie zwierzę było hodowane lub na terenie gospodarstwa, które spełniają wszystkie wymagania weterynaryjne.

Ubojowi poddaje się przede wszystkim zdrowe zwierzęta, takie, które nie przebywały w miejscach, które zagrożone były wystąpieniem choroby zakaźnej. Wszystkie sztuki powinny być zarejestrowane i oznaczone, a o całym procederze należy poinformować odpowiednie służby. Ważne jest zadbanie o właściwe przygotowanie i zwierząt i miejsca w którym będą poddawane ubojowi.

Niezbędne formalności i zgłoszenia

Sama czynność związana jest z dopełnieniem wielu formalności oraz zgłoszeniem jej w wyraźnie wskazanych do tego instytucjach. Decydując się na ubój zwierząt we własnym gospodarstwie, należy o tym poinformować powiatowego lekarza weterynarii – przynajmniej na 24 godziny przed zdarzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać informacje na temat tego, ile zwierząt zostanie poddanych ubojowi, kiedy i w jakim miejscu, a także kto przeprowadzi ten proces. Nie może to być bowiem przypadkowa osoba, a jedynie specjalista z kwalifikacjami. Jeśli ubój ma miejsce w innym gospodarstwie, to na jego właścicielu ciąży obowiązek poinformowania lekarza i wskazania właściciela zwierząt, numerów rejestracyjnych i danych kontaktowych.