Na czym polega przygotowanie żywca do uboju

Mięso przeznaczone do celów kulinarnych oraz produkcji wędlin i rozmaitych przetworów jest pozyskiwane w ubojniach, z których trafia do hurtowni oraz masarni czy zakładów zajmujących się wytwarzaniem spożywczych produktów wysoko przetworzonych. Ze względu na konieczność dbania o dobrostan zwierząt oraz przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych cały proces musi być właściwie zorganizowany i odpowiednio prowadzony. Ubój żywca jest więc podzielony na etapy mające na celi przeprowadzenie go w sposób humanitarny i eliminujący ryzyka zdrowotne, jeżeli chodzi o otrzymywane wyroby. Przekonajmy się, jak wygląda przygotowanie zwierząt oraz cały proces technologiczny.

Etapy procesu uboju zwierząt

Zwierzęta, które mają być poddane ubojowi, przechodzą przez krótką głodówkę. Są one przetrzymywane w specjalnie przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach oddzielonych od części obiektu, w której dokonuje się późniejszego oszałamiania. Operację tę przeprowadza się w sposób dopasowany do gatunku zwierząt. Może to być użycie prądu elektrycznego dla trzody chlewnej albo silnego uderzenia, w przypadku bydła, które powodują pozbawienie świadomości. Kolejnym etapem jest przecięcie naczyń krwionośnych w celu wykrwawienia. Następnie tusza jest myta oraz jeśli w grę wchodzi bydło skórowana albo oparzana w gorącej wodzie i odszczeciniania, jeżeli idzie o trzodę. Bydło jest również pozbawiane głowy. Po przekazaniu tusz dalej są one wytrzewiane oraz poddawane podziałowi na półtusze albo ćwierćtusze.

Podział tuszy

Półtusze i ćwierćtusze odbierane z ubojni są poddawane rozbiorowi, dzięki któremu można wyodrębnić części mięsa o przeznaczeniu kulinarnym. Sposób podziału zależy od gatunku zwierzęcia i przebiega inaczej w przypadku bydła, trzody chlewnej, jagnięciny i drobiu.