Jakie zwierzęta podlegają ubojowi?

Ubój zwierząt prowadzi się na użytek własny, lub w celu ich sprzedaży na mięso. Wszystko zależy więc od tego, czy zajmujemy się ich hodowlą jedynie na swoje potrzeby, czy też jest to nasza praca i sposób zarobku. Dla siebie można dokonywać uboju w obrębie własnego gospodarstwa lub w odpowiednio przystosowanych gospodarstwach, które są do takiego uboju dopuszczone.

Zwierzęta, które podlegają ubojowi

Ubój może dotyczyć określonych zwierząt, do których zaliczamy: świnie, cielęta do szóstego miesiąca życia, kozy, owce, drób, a także zwierzęta dzikie, utrzymywane w warunkach fermowych oraz zwierzęta łowne, których mięso pozyskiwane jest przez myśliwych poprzez odstrzał. Profesjonalne ubojnie zwierząt zajmują się pozyskiwaniem mięsa dla konsumentów, na potrzeby rynku. Ogromne znaczenie ma tu humanitarne działanie, a także takie, które pozwoli na bezpieczne uzyskanie wysokiej klasy mięsa. W związku z tym warto powierzyć ubój osobom, które się na nim znają i posiadają odpowiednie doświadczenie w pracy z takimi zwierzętami.

Często ubojowi podlegają również konie. Jednak zajmują się tym odpowiednio przygotowane ubojnie. Najważniejsze jest bezpieczeństwo i dobro zwierząt oraz troska o pozyskane mięso, tak, aby było ono odpowiednio przygotowane do sprzedaży i spożycia. Decydując się na ubój zwierząt, powinniśmy wiedzieć, jak się za to zabrać. Dlatego zdecydowanie lepiej jeśli ma to miejsce w profesjonalnej ubojni.

Warunki prawidłowego uboju

Osoba posiadająca zwierzęta, dokonując uboju, powinna przestrzegać określonych zasad. Przede wszystkim powinny one być zdrowe. Gospodarstwo nie może również podlegać ograniczeniom z uwagi na występowanie chorób zakaźnych zwierząt podlegających zwalczaniu. Zwierzęta nie były leczone lub upłynął termin karencji dla danego produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi były one leczone takimi produktami. Ponadto zwierzęta muszą być zarejestrowane i oznakowane. O zamiarze uboju należy poinformować powiatowego lekarza weterynarii na co najmniej 24 godziny przed jego rozpoczęciem.