Co to jest Gotowa Księga HACCP dla ubojni trzody chlewnej?

Bezpieczeństwo żywności ma duże znaczenie, ponieważ następstwa nieprawidłowości mogą dotknąć wielu konsumentów i prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Obowiązujące przepisy tworzą sporo procedur pomocnych w zapobieganiu ewentualnym kłopotom. Należą do nich m.in. te związane z systemem HACCP, wykorzystywanym we wszystkich przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem, w tym m.in. ubojniach trzody chlewnej. Przekonajmy się, na czym polega i sprawdźmy, jak wygląda w praktyce.

Na czym polega działanie systemy HACCP?

System HACCP wraz z wdrażanymi zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej ma na celu identyfikowanie, ocenę oraz kontrolę poszczególnych zagrożeń na kolejnych etapach procesu technologicznego. W ramach tych działań szczegółowo określa się ewentualne ryzyka i ich rodzaj, a także wskazuje kluczowe punkty, w których należy sprawdzać wartości najważniejszych parametrów. Wszystkie czynności podejmowane w tym obszarze muszą być udokumentowane.

Jak dokumentuje się realizację zadań dotyczących systemu HACCP?

Opracowanie systemu HACCP dla danej firmy może być dość kłopotliwe, szczęśliwie istnieją gotowe rozwiązania, które da się dostosować do swoich potrzeb, a następnie z powodzeniem wdrożyć w zakładzie. Sposobem na prowadzenie dokładnej dokumentacji wymaganej przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną/Sanitarną jest posługiwanie się Księgą HACCP. Zawiera ona wszystkie potrzebne do wdrożenia i weryfikowania procedur elementy, stanowiąc swego rodzaju gotowe ramy dla podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa żywności czynności. Gotowa Księga HACCP to m.in. materiały niezbędne do określenia profilu zakładu, schematu organizacyjnego, polityki bezpieczeństwa czy zakresu systemu HACCP, a także plan działań oraz stosowne procedury.