Co to jest dobrostan zwierząt?

Zwierzęta hodowlane wciąż pozostają ważnym elementem procesu pozyskiwania żywności, stając się zarówno nieocenionym źródłem wysokiej jakości mięsa, jak i wielu produktów ubocznych, znajdujących zastosowania przemysłowe, począwszy od wykorzystania skór aż po spożytkowanie składników kości. Ubój zwierząt rzeźnych musi być jednak prowadzony w sposób humanitarny, a one same traktowane tak, by w maksymalnym stopniu zminimalizować niepotrzebne cierpienie i dyskomfort. W tym celu na wszystkich etapach cyklu produkcyjnego szczególną wagę przykłada się do zapewnienia im dobrostanu. Poza względami etycznymi przemawia za tym rachunek ekonomiczny. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Co składa się na dobrostan zwierząt?

Hodowla zwierząt rzeźnych jest prowadzona w celu pozyskania możliwie dużych ilości mięsa, liczy się więc przyrost masy mięśniowej w jak najkrótszym czasie i przy zoptymalizowanym zużyciu paszy. Najlepsze wyniki osiąga się jednak wówczas, gdy zwierzęta są zdrowe i mogą oddawać się naturalnej dla danego gatunku aktywności. W gospodarstwach zajmujących się hodowlą dba się więc zarówno o podawanie zbilansowanej paszy w odpowiednich ilościach, jak i o dobre nawodnienie. Równie ważne będą warunki życia, tj. właściwa wymiana powietrza, utrzymywanie prawidłowej dla danego gatunku i jego fazy rozwojowej temperatury i wilgotności, a także usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń od pyłu po odchody.

Jak dba się o dobrostan zwierząt przy uboju?

Właściwe warunki muszą być również zapewnione podczas transportu i przygotowania do uboju. Chodzi tu m.in. o zagwarantowanie odpowiedniej przestrzeni, minimalizowanie stresu czy dostęp do wody i pokarmu. Warto pamiętać, że przed ubojem zwierzęta są pozbawiane świadomości w sposób adekwatny do charakterystyki gatunku, np. przy wykorzystaniu silnego udaru w przypadku bydła. Ma to na celu wyeliminowanie zbędnego cierpienia podczas samego uboju.